Serviceavtal

Avbrott i IT-miljön kan i värsta fall stå er mycket dyrt

Försäkra er om hjälp om när något händer er IT-miljö
Baserat på era krav och behov väljer ni antingen en paketerad servicelösning eller så skräddarsyr vi ett support- och serviceavtal som försäkrar er om hjälp vid problem och att er IT-miljö fungerar som den ska. Hela dygnet, året runt.

Vi säkerställer kontinuerlig funktion av er IT-infrastruktur oavsett om det gäller hela IT-miljön eller enstaka delar. Via avtal garanterar vi att avtalade IT-lösningar och produkter fungerar, vi ser till att ni har tillgång till reservdelar, kompetens och funktion enligt avtalat (SLA).  Med ett serviceavtal hos IT-Total ska ni känna att er IT-miljö är i trygga händer.

Tillgänglighet av dedikerad specialist
IT-Total förbinder sig genom avtal att tillhandahålla dedikerade konsulter inom viss tid, t ex 8 timmar för avhjälpande av problem på både hårdvara och mjukvara. IT-Total ser till att i möjligaste mån samma konsult utför uppdragen. I avtalet specificeras vilka produktområden som omfattas. Tjänsten inkluderar tillgång till berörda delar av vår Servicedesk och fjärrsupport. Avtalskunder betalar en fast avgift för SLA reglerad inställelse. På köpet får man då även ett rabatterat timpris vid köpa av konsulttimmar. I samrådan med kund bestäms nivån på SLA och inställelsetid.

Trygghet och en kontaktyta för alla problem
Oberoende av fabrikat ser IT-Total till att er IT-miljö fungerar. Hos oss får ni en uppgradering från den traditionell produktgaranti till ett riktigt supportavtal - ni garanteras en viss svarstid och lagning av er defekta hårdvara inom överenskommen tid. Ni får den servicenivå ni önskar och behöver. Det går att få en mycket kort inställelsetid - mitt i natten inom en timme om det är vad som krävs för er.

Paketerade servicenivåer
Vi erbjuder fem olika paketerade servicenivåer: Bas, Brons, Silver, Guld och Platina. Vi garanterar tillgänglighet i enlighet med servicenivåer. Kunder med servicenivå Bas och Brons erhåller service under kontorstid (8:00 – 17:00), medan kunder med servicenivå Silver, Guld och Platina erhåller service dygnet runt alla dagar om året. Skillnaderna mellan olika servicenivåer är framförallt att kunder med högre servicenivå garanteras en högre tillgänglighet, snabbare serviceåtgärd och prioritering vid uppkomna fel.