Restauranglösningar

IT-lösningar och tjänster anpassade till restauranger och nattklubbar

IT-Total har en mångårig erfarenhet av IT-lösningar för restauranger och nattklubbar. Restaurangbranschen är en ständigt skiftande bransch. Nyetableringar, uppköp och samgåenden pågår oavbrutet. Villkoren blir allt tuffare: personal- och IT-kostnader ökar samtidigt som inköpskostnaderna inte låter sig pressas mycket mer. Vi har byggt upp en expertgrupp som med lång erfarenhet väl känner till de utmaningar och krav som ingår i en restaurangs vardag. Vi vet också att IT är en möjliggörare för högre servicegrad och kvalitet gentemot kunderna.

Redan idag har vi ett stort antal restauranger som kunder, och är Stockholms främsta leverantör av IT-system och tjänster till restauranger.

Vår drivkraft är att öka våra kunders effektivitet, minska riskerna och på det hela taget ge våra kunder större möjligheter att stärka sitt erbjudande gentemot sina kunder och branschen i övrigt.