Proaktiva tjänster

Så höjer ni driftsäkerheten i er IT-miljö och minskar antalet oplanerade avbrott

Proaktiva tjänster utformade för varje kunds IT-miljö
IT-Total erbjuder proaktiva tjänster som utförs av specialistkonsulter som är certifierade experter inom varje aktuellt område. De rekommendationer som ges dokumenteras i ett standardiserade format. De förändringar som rekommenderas i den befintliga IT-miljön kan utföras av en konsult mot en angiven kostnad. I tjänsten ingår att vi besöker er varje kvartal, ser över lösningen och rekommenderar vilka uppdateringar eller förändringar som bör genomföras. Ni beslutar sedan om ni ska genomföra förslagna förbättringar.

Fjärrsupportteknik kapar ledtider
I våra proaktiva tjänster utnyttjar vi branschledande fjärrsupportteknik för övervakning i realtid som diagnostisera, varnar och åtgärdar problem tidigt. Vi garanterar er att miljön ska möta de gällande krav som leverantörerna ställer. För att uppnå en hög tillgänglighet är det viktigt att systemen är uppdaterade och följer leverantörernas utprovade riktlinjer.

Lösa problemen innan de uppstår
Det blir ingen skillnad jämfört med vårt serviceavtal för reaktiv felhantering. Däremot innebär IT-Totals proaktiva tjänster ett skydd innan ni får problem. Ni slipper problem som till exempel kan vara förorsakade av felkonfigurationer eftersom vi alltid arbetar efter och har tillgång till leverantörernas supportmatriser. I avtalet ingår att vår dokumentation över lösningen uppdateras. En grunddokumentation utförs normalt alltid vid systemleverans.

Fungerande IT till fastpris
Med vår helhetstjänst funktionsavtal får ni paketerade proaktiva- och reaktiva servicetjänster till fast pris. Istället för att ni betalar för att lösa problem, så betalar ni endast ett fastpris för att ha en fungerande IT-miljö. Vi vet att alla inte har samma behov. Därför kan ni välja mellan olika servicenivåer – nästa arbetsdag, 24x7 eller 6 timmars garanterad åtgärdstid.