Övervakning

Övervakning förhindrar problem och förkortar åtgärdstiden

Övervakning av er IT-miljö - dygnet runt, året runt
Med IT-Totals övervakningstjänst har ni möjlighet att agera på kritiska händelser innan de inträffar. I de fall det ändå uppstår problem får ni omedelbart information om aktuell händelse och åtgärdsarbetet kan på­börjas redan innan användarna drabbas märkbart. Detta ökar systemens tillgänglighet, minskar risk för stillestånd och total nedtid samt innebär bättre möjlighet till felsökning då tjänsten oftast beskriver och ringar in felet tydligare än vad en användare kan.

Övervakning av servrar, nätverk och arbetsstationer
Tjänsten övervakning innebär att vi övervakar era servrar, nätverk och/eller arbetsstationer och meddelar aktuell status, samt i de fall som ni så önskar det, åtgärdar de problem som har uppstått eller de förbättringar som behövs.

Proaktiv och reaktiv övervakning ger er ökad trygghet och ökar verksamhetens effektiva arbetstid.

• Övervakning av angiven enhet dygnet runt, året runt
• Månatlig rapportering
• Eskalering av larm till e-postadress eller via SMS
• Åtgärdshantering enligt beslutad SLA-nivå
• Fast månadskostnad per övervakad enhet