Nätverksövervakning och drift av nätverk

Nätverk lokalt - problemen borta!
Helhetstjänst där vi löpande driftar och övervakar ert nätverk.
IT-Total erbjuda er en helhetstjänst där vi löpande driftar och övervakar er egen lokalt placerad nätverksutrustning som finns i det lokala nätverket (LAN). Nätverksutrustningen administreras och övervakas centralt från IT-Total. Modeller och antal styrs med hjälp av omfattningen på de nödvändiga lokala anslutningarna/portarna samt den efterfrågande prestanda. Ni som kund väljer själv om ni hyr utrustningen från IT-Total eller äger den i egen regi och att IT-Total endast utför driften av funktionen. Dokumentation och konfigurationsinformation över nätverksmiljön finns centralt hos IT-Total. Även rutiner för nätverksövervakning och larmsystem sparas centralt hos IT-Totals Servicedesk.

I tjänsten ingår:
• Avtalad nätverksutrustning i det lokala nätverket övervakas med automatisk larmhantering, exempelvis via e-post och SMS
• Felsökning och felhantering på distans med garanterad servicestart
• Förändringshantering och konfigurationsstöd inklusive dokumentation
• Hantering av virtuella nätverk, VLAN
• Hantering av trådlösa nätverk, WLAN
• Dokumentation för åtkomst och administration