Nätverk som tjänst

Funktionell och behovsanpassad tjänst för flexibla och framtidssäkra lokala nätverk, LAN

Nätverket är den viktigaste faktorn för att få en fungerande och effektiv IT-miljö
IT-Totals Nätverk som tjänst innebär att ni hyr funktioner och inte längre behöver äga och ta det funktionella ansvaret  för ert lokala nätverk. Ni slipper drift, underhåll, investeringar osv. De frigjorda resurserna använder ni på annat håll i er verksamhet.

I tjänsten finns allt som krävs för en säker, högpresterande lösning, exempelvis:

• Hårdvara, kablage och nätverksuttag
• Driftsättning av tjänsten
• Managerade lan-portar
• Drift, övervakning och felhantering
• Servicepaket med valbara service- och åtgärdstider
• Konsulttjänster
• Tillvalsfunktioner

Ett modernt nätverk utan gränser
Utifrån era krav och behov designar vi lösningen och realiserar den med standardiserade komponenter och funktioner. Ni får ni ett kostnadseffektiv och modernt nätverk som uppfyller högt ställda krav på säkerhet och tillgänglighet. Vi tar ansvar för drift, övervakning, service och underhåll. Vi dokumenterar lösningen, så att underhållet kan bedrivas effektivt. Ett modernt nätverk kopplar samman er med applikationer, resurser eller andra användare oavsett utrustning. Det transporterar telefoni och video i realtid. Ni når privata, publika och hybrida molntjänster enkelt och säkert.

Dessutom utvecklar vi lösningen över tiden och ser till att underlätta teknikskiften. Målet är att ni enkelt ska kunna tillgodose nya behov som uppstår i takt med att omvärlden och verksamheten förändras. Allt fungerar som det ska redan från start.

Säkra trådlösa lösningar, WLAN
IT-Total erbjuder även Trådlöst nätverk som tjänst med gästaccess. Trådlöst nätverk ersätter allt med det fasta nätet. Med dagens standarder och kapacitet kan trådlösa nätverk byggas så det helt ersätter eller kompletterar det trådade nätverket.