Lagring som tjänst

Välj Lagring som tjänst om ni vill minska kostnaderna för datalagring, frigöra kapital, få ökad flexibilitet och prestanda

Bristen på skalbarhet är ofta det mest svårlösta och dyrbara problemet med lagring
Med IT-Totals Lagring som tjänst kan ni välja att få en lagringslösning Onsite som en tjänst eller via våra datacenter, vilket ger er möjlighet att anpassa era IT-kostnader efter faktisk lagringsanvändning. Ni betalar månadsvis för faktiskt använda GB och kan skala upp eller ner baserat på affärsbehoven. Lagring som tjänst ger er möjlighet att dela data mellan flera servrar eller datacenter, oberoende av plattform. Dessutom tilldelar den automatiskt rätt prestandaanpassad lagringsyta baserat på de krav som era applikationer ställer. När som helst via en self-service portal går det att justera de resurser och den kapacitet som ni behöver. Lagring som tjänst startar på en så låg prisnivå som 10 öre/GB.

Data är troligen det viktigaste ni har så säkerhet och tillgänglighet måste garanteras
Lagring som tjänst är baserad på IT-Total CloudSystem en högkapacitetsmiljö med redundans och en säker, plattformsoberoende och effektiv lagring. Plattformen möjliggör ett automatiserat flöde från self-service portal till leverans av era beställda lagringstjänster. Tjänsten och all datalagring sker i våra moderna och säkerhetsklassade datacenter i Sverige. Den övervakas av IT-Totals driftcenter dygnet runt, året om.

Fördelar med Lagring som tjänst
• Inga investeringsbehov i hårdvara och överkapacitet
• Skala upp och ner i realtid efter era affärsbehov
• Betala endast för använd GB - inget annat
• Skräddarsy efter era behov, onsite hos er eller i IT-Totals datacenter
• Omedelbar flexibilitet
• Automatiskt skalbart
• Oöverträffad prestanda, säkerhet, tillgänglighet, flexibilitet och support
• Övervakning dygnet runt, året om
• Automatisk failover vid hårdvarufel - dubbla redundanta datacenter
• Flexibelt utbud av 24x7-tjänster och support