Kapacitetstjänster

Hyr server, lagringskapacitet, backup och arkivering anpassat efter verksamhetens skiftande behov som tjänst och betala bara för den kapacitet ni förbrukar

Skalbara och effektiva kapacitetstjänster på kundens villkor
IT-Totals kapacitetstjänster är tjänster där vi levererar infrastrukturnära lösningar i molnet (Infrastructure as a Service). Ni betalar endast för den kapacitet av servrar, lagring och nätverk ni förbrukar och helt utan bindningstid. Ni behöver själva inte äga och förvalta er egen IT-infrastruktur utan istället får ni tillgång till just den kapacitet ni behöver för stunden. Hyr server- och lagringskapacitet av oss. Utöver server- och lagringskapacitet kan det också handla om backup, arkivering och olika applikationer.

Made in Sweden från IT-Totals lokala funktionsfabriker
Alla våra Kapacitetstjänster levereras och produceras lokalt i våra moderna och säkerhetsklassade datacenter med högsta tillgänglighet. All information lagras i Sverige och skyddas av svensk lag. All information som skapas av våra kundföretag tillhör kund och kan när som helst sparas lokalt eller begäras ut. IT-Totals tjänsteplattform IT-Totals CloudSystem baseras på senaste cloudteknologin och hårdvara från HP. Det är den idealiska plattformen för privata moln och Infrastructure as a Service (IaaS).

Kapacitet med en knapptryckning
När som helst via en self-service portal går det att på några minuter få tillgång till just de resurser och den kapacitet som ni behöver. Ni betalar endast för den kapacitet ni faktiskt använder. Tjänsten ger hög tillgänglighet, prestanda och flexibilitet. Ledtider för installationer minskar drastiskt och utnyttjandet av kapacitet effektiviseras vilket i sin tur ger lägre totalkostnader. Vi garanterar att tillgängligheten i vår kapacitetstjänst uppfyller avtalade SLA-nivåer. 

Läs mer om respektive Kapacitetstjänst eller börja konfigurera era molntjänster direkt på TotalCloud™ med self-service portalen.