IT-säkerhet som tjänst

IT-säkerhet ansvarar för att skydda era värdefulla tillgångar som information, hårdvara och mjukvara

Hålla er data och infrastruktur tryggt och säkert
Om det är något vi på IT-Total tar på större allvar än resultatet för er IT-infrastruktur är det säkerhet. Vi vet att det enda som är mer kostsamt och skadligt för ett företag än driftstopp är ett dataintrång. Det är därför vi erbjuder ett omfattande utbud av Säkerhetslösningar som tjänst med säkerhetsexpertis och proaktivt stöd för att säkerställa integritet, behörighet, säkerhet och tillgänglighet. Genom att ständigt utvärdera den senaste tekniken, kan vi skräddarsy totala säkerhetslösningar efter era exakta behov och hålla dem aktuella att klara framväxande hot.

Brandvägg som tjänst
Brandvägg som tjänst även kallat managerad brandvägg är en komplett brandväggstjänst baserad på Next Generation Firewall teknik från Fortinet med integrerad högpresterande skydd mot dagens breda utbud av avancerade hot som riktar sig mot era applikationer, data och användare. Snabb skalbarhet gör att ni kan öka brandväggens egenskaper när ni behöver det.  Tjänsten anpassas utifrån era behov och konfigureras, administreras och övervakas av IT-Total. Tjänsten erbjuds i olika lösningar:

Brandvägg som tjänst i IT-Totals driftmiljö
Vilket innebär att era regler för analys och hantering av nätverkstrafik realiseras via en virtuell brandvägg. Denna utrustning är dubblerad, vilket resulterar i extra hög tillgänglighet. Den körs i någon av IT-Totals moderna och säkerhetsklassade datacenter i Sverige. Brandväggen manageras, övervakas och uppdateras med hjälp av IT-Total. Samtliga ingående komponenter övervakas med avancerad realtidsövervakning.

Dedikerad brandvägg i ert eget nät
Vilket innebär att vi placerar en dedikerad, fysisk brandvägg, helt anpassad efter era behov hos er. I denna lösning kan ni även ha ett antal virtuella brandväggar med olika regeluppsättningar i en och samma maskinvaruenhet. Brandväggen manageras, övervakas och uppdateras med hjälp av IT-Total. Samtliga ingående komponenter övervakas med avancerad realtidsövervakning.

Anti-Virus som tjänst
Anti-Virus som tjänst är en komplett och kraftfull tjänst i molnet som skyddar er e-post mot spam och virus. Tjänsten eliminerar skräpposten innan den når ert nätverk, e-postserver och klienter. Tjänsten används utan installation och ni kan vara igång på bara en kort stund - oavsett hur många e-postanvändare din organisation har. Med unikt skydd mot det växande problemet med oönskad svensk reklam och riktade phishing-attacker ger Anti-Virus som tjänst ett världsledande skydd mot spam genom överlägsen precision.

Operativsystem patching som tjänst
Angripare lita på buggar och sårbarheter i operativsystem och applikationer för att få obehörig åtkomst till system och data. Programleverantörer arbetar outtröttligt för att identifiera och åtgärda dessa problem innan hackare kan börja använda dem till sin fördel. Men om ert system inte uppdateras regelbundet finns risk för obehöriga intrång. IT-Total erbjuder Operativsystem patching som tjänst vilket innebär att vi uppdatera era system vid ett regelbundet planerat underhållsfönster varje månad och viktiga uppdateringar som skyddar mot intrång tillämpas omedelbart efter frisläppande från en programleverantör.

Övervakningsanalys som tjänst
Med patenterad teknik som helt utan regler, parsing eller konfiguration analyserar vi  kontinuerlig i princip alla typer av systemhändelser och loggar för att klargöra vad ”business as usual” är för varje specifikt IT-system, och kan i realtid notifiera och klargöra avvikelser från detta. I praktiken innebär detta att vi upptäcker och klargör spridning och konsekvens av en incident ofta innan den nått en faktiskt effekt. Klargörande av detta tar bort timmar, dagar eller veckor av felriktade, tidsödande och omständiga insatser för att hantera och lösa incidenter av drift-, säkerhet- eller compliance-karaktär.