IT-säkerhet i datacenter

IT-säkerhet sträcker sig över alla områden, inte minst inom datacenter

Er IT-miljö förväntas vara säker
Säkerhetslösningar måste anpassas till det moderna datacentrets nya teknik. Ökningen av molntjänster, virtualisering, datacenter och mobilitet är en utmaning för IT-säkerheten i varje organisation. Det är inte längre bara en fråga om teknisk utrustning utan snarare en helt ny integrerad strategi för IT-säkerhet, som spänner strategiskt, tekniskt, organisatoriskt och juridiskt. Nya leveranssätt ställer helt andra krav på säkerhetslösningar. Mängden viktig information som levereras över internet är betydligt större nu än tidigare.

Säkerhet i ert datacenter
Vi hjälper er att bygga ett datacenter med rätt säkerhet, ingen kompromiss i skyddet av företagets tillgångar. Det är även viktigt att se till helheten då vi pratar säkerhet i ert datacenter, därför tittar vi också på den fysiska säkerheten vad gäller el, kyla, brand men även passerkontroll, övervakning och auditing.