Hybrid-IT

Den nya IT-infrastrukturen är hybrid

Att välja rätt IT-lösning är en utmaning för många kunder
IT-Total hjälper er att möjliggöra utnyttjande av hybrid-IT där konsumtion av privata och publika molntjänster kombineras med er egen traditionella och lokala IT-infrastruktur i syfte att skapa en enhetlig leverans mot verksamheten. Behovet av tillgänglighet, säkerhet och funktionalitet ska mötas utan ökade kostnaderna. Många leverantörer erbjuder lösningar men ingen täcker in samtliga behov ni har. Skalbarhet och affärsflexibilitet är ett måste och som kund är man ovillig att låsa in sig i långa outsourcingavtal som inte tar hänsyn eller anpassar sig efter nya innovationer och prisförändringar.

Hybrid-IT - det bästa från alla modeller
En hybridbaserad IT-lösning ger företag och organisationer det bästa från alla modeller genom att tillhandahålla flexibiliteten som krävs för att kunna nyttja olika resurser, tjänster och data där de passar som allra bäst. Med den utnyttjas den rätta blandningen av egen lokal IT-infrastruktur, publika, privata eller lokala molntjänster. Bakom hybridbaserad IT som vi på IT-Total erbjuder ligger ett unikt samarbete med HP. Vi använder vår IT-Total Cloudsystem molnplattform till att hjälpa kunder med att driftsätta och hantera molntjänster ihop med befintlig IT-infrastruktur snabbt och enkelt.

IT-Total Cloudsystem - hantera molntjänster ihop med befintlig IT-infrastruktur snabbt och enkelt
Med IT-Total Cloudsystem skapas en flexibel grund för den blandade modellen, vilket möjliggör tillhandahållande, hantering och integrering av flera moln. Organisationer och företag kan använda IT-Total till att växla nyttjande mellan offentliga, lokala och privata moln, och även lägga ut enskilda tjänster och funktioner. Allt med målsättningen att ge total affärsflexibilitet, maximal effekt av IT-budgeten men utan traditionella inlåsningseffekter. Till detta tar vi på IT-Total ett helhetsansvar för support, integration och strategi som alltid utgår från er verksamhet och era behov idag och imorgon. Lösningen är byggd på delad infrastruktur och ni får en garanti för var informationen lagras. Med den här kombinationen av flexibilitet och kontroll kan alla mål bakom molnstrategier uppfyllas för alla organisationer och företag, oavsett storlek. Det resulterar i bättre rörlighet, lägre kostnader och i slutändan bättre affärsresultat.

Hybrid-IT kan också kallas hybrid moln.

Datakommunikation i datacenter