E-post som tjänst

E-post är idag ett av de allra viktigaste arbetsredskapen, många kan inte göra några affärer alls om inte e-post kan skickas och tas emot. Många har affärskritisk information lagrad endast som bilagor i e-post

Vem läser er e-post?
Efter avslöjandena kring amerikanska NSA:s övervakning av mejltrafik världen över visar det sig nu att e-post som skickas till och från flera Svenska företag och statliga organisationer riskerar att kunna avlyssnas, eftersom de valt att lägga sin mejlhantering i amerikanska storföretag. Billig lösning som kan bli extremt dyr om man ser till den information utomstående kan komma över.

Säkert, lokalt och fungerande
En säker, lokal och fungerande e-post är viktig för de flesta verksamheter. IT-Total tar fullt ansvar för driften av e-post funktionen och ni betalar bara en fast avgift per konto och månad. Tjänsten baseras på operativsystemet Microsoft Exchange 2010 och innehåller full redundans för att maximera tillgängligheten för er som e-post användare. Genom att välja en tjänst där er e-post placeras i en av våra lokala datacenter i Sverige slipper ni investera i hårdvara och mjukvara. Ni behöver ej heller tänka på risk för avlyssning, eventuella problem/uppdateringar och kan samtidigt dra nytta av fördelen där kostnaden av hårdvara fördelas på många användare vilket ger er som kund en sänkt totalkostnad.