E-handel

IT-Total erbjuder kostnadseffektiva och avancerade driftlösningar med mycket hög kvalité för e-handel

E-handel ställer unika krav på stabilitet och tillgänglighet
Att kunna leverera 100% upptid är avgörande för att företag inom e-handel ska kunna öka sin försäljning och ha nöjda kunder. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med företag inom e-handel med mycket hög trafik och med snabb utvecklingstakt. Minsta störning eller problem så att svaret inte tillräckligt snabbt återkopplas till köparen kan leda till ett avbrutet köp. En kund som blivit störd vid köptillfället risker dessutom att förloras för alltid.

Avgörande stabilitet
E-handel ställer verkligen stora krav på funktionalitet och säkerhet. Därför skiljer vi denna typ av driftuppdrag från övriga. För avancerad e-handel räcker varken normal IT-drift, dedikerad eller virtuell server. Istället behöver vi tillsammans titta på en driftlösning som möter de särskilda krav ni har. IT-Total har resurserna, kunskapen och erfarenhet av vad som krävs. Vår datahall är supermodern med all tänkbar säkerhetsutrustning och system för redundans på alla delar. Hallen och utrustningen övervakas dygnet runt, året runt. Vi har rutiner för avancerad jour- och incidenthantering samt förfinade larm som varnar innan skadan är skedd. Väljer ni avancerad drift för e-handel, ger ni era kunder förutsättningen för att handla ostört och ni kan istället fokusera på merförsäljning.