Kommunikation i datacenter

Datakommunikation i datacenter ställer krav

Säker, flexibel, effektiv och modern nätverksdesign
Datacentret ställer speciella krav på nätverket. Att bygga nätverk ställer krav på stabilitet, prestanda och förutsägbarhet, och att varje komponent används optimalt. Tack vare virtualiseringsteknik är det möjligt att nyttja utrustningen effektivt och konsolidera all trafik, oavsett typ. Separata lagrings- och datanätverk blir ett − det minskar behovet av servergränssnitt, kablage, adaptrar och switchar. Förutom färre komponenter och kablar att hålla reda på, underlättar virtualisering också automatisering och minskar ledtiderna. Även kostnaderna blir lägre och det blir enklare att managera.

Specialistkompetens inom nätverk
IT-Total är kompetensledande och har lång erfarenhet för alla typer av nätverksrelaterade frågor i datacentret. Vi har de främsta specialisterna med de högsta certifieringarna. Vi håller oss konstant uppdaterade på marknadsledande leverantörers produkter och funktioner för att kunna ta fram de bästa lösningarna.

Server, lagring, nätverk och säkerhet
I datacentret korsas vägarna för fyra viktiga kompetensområden: server, lagring, nätverk och säkerhet. Det är först när dessa integreras som man kan virtualisera fullt ut och få en ökad grad av konsolidering. IT-Total har specialistkompetens inom alla dessa områden.