Backup som tjänst

Att förlora data i form av exempelvis ekonomiinformation, dokument eller databaser innebär stora konsekvenser för de flesta verksamheter och i värsta fall är det förödande

Lättskötta och säkra backup- och återställningstjänster för säkerhetskopiering av er data
Backup som tjänst och Recovery som tjänst ger överlägsen säkerhetskopiering och återställning som gör det möjligt att återhämta sig från driftstopp eller katastrofer på minuter. Ni kan snabbt och enkelt återställa exakt vad ni behöver, när och där ni behöver det. Basen i Backup som tjänst är att er data lagras utanför ert kontor i våra moderna och säkerhetsklassade datacenter. Med en automatiserad lösning, där säkerhetskopiering sker via en fiber-/internetförbindelse med support, blir vi er backup-avdelning. I lösningen finns dedupliceringsfunktion, en teknik som möjliggör optimerad användning av diskutrymme och snapshot restore.

Online Backup
Online Backup är en enkel och flexibel backuptjänst som erbjuds över internet. Allt ni behöver göra är att ladda ner vår klientprogramvara och installera den på er dator eller server. Klientens inställningar avgör vilken data som ska sparas, hur ofta säkerhetskopiering sker, samt antalet sparade dataversioner. Ni får kvittens via mail vid varje backuptillfälle så att ni vet att kopieringen fungerar som den ska. All lagrad data speglas mellan IT-Totals datacenter.

Lagring
IT-Totals tjänst för Lagring kan användas som en diskyta dit ni själva kopierar er data med egen programvara för databackup. Anslutning till lagring sker med en dedikerad anslutning. Det innebär att ni får en egen kabel för att köra direkt mot vårt lagringsnät. För högsta möjliga funktionalitet är tjänsten uppdelad på två olika typer av diskar. Vi använder 15 000 rpm SAS-diskar för prestanda och 7 200 rpm SATA-diskar för volymlagring. IT-Total kan övervaka er och generera specifika kundlarm om problem uppstår.

Klientbackup
Mycket av verksamhetens information finns lagrad på den lokala datorn. IT-Total erbjuder en backuptjänst som innebär att informationen på alla lokala datorer säkras upp automatiskt till en central enhet.

Sekundär site
Brand, inbrott, kommunikationsstörningar och strömavbrott. Det finns flera hot mot den egna IT-infrastrukturen. Att ha en sekundär driftsplats för lagring, servrar och katastrofstart är därför en avgörande strategi för många verksamheter. Genom att ha er information på en sekundär site i något av IT-Totals datacenter har ni en nödvändig försäkring och kan därmed vara säker på att den alltid är tryggad.

Maximal datasäkerhet med flera datacenter
För maximal datasäkerhet kan vi spegla er data till flera olika datacenter på geografiskt skilda platser. Det innebär att er information är säkrad, oberoende av om något skulle hända med ett enskilt datacenter. Återställningar av data sker snabbt från klienten eller via vår jour. Ni får tillgång till er data omedelbart. Alla våra datacenter är toppmoderna och säkerhetsklassade med full redundans på alla delar. 

Fördelar med Backup som tjänst
• Inga investeringsbehov i hårdvara och överkapacitet
• Minskade kostnader, lagring- och backup i IT-Totals Datacenter
• Betala endast för använd GB - lågt pris!
• Skräddarsy efter era behov, onsite hos er eller i IT-Totals datacenter
• Snabbare backup och återställning, minska backuptiden och återställ information på minuter
• Minskad risk, viktig data på annan plats, dubbla och redundanta datacenter
• Oöverträffad prestanda, säkerhet, tillgänglighet, flexibilitet och support
• Övervakning dygnet runt, året om
• Automatisk failover vid hårdvarufel - dubbla redundanta datacenter
• Flexibelt utbud av 24x7-tjänster och support