Applikationer som tjänst

Flytta de programvaror och applikationer ni använder till molnet

Programvara som tjänst - ett bättre alternativ
IT-Total har erfarenhet av att sälja och hantera licenser och programvaror till våra kunder. Genom Applikationer som tjänst kan vi erbjuda kompletta applikationer och program i form av en webbaserad tjänst. Exempelvis Microsoft Exchange och SharePoint. 

Servicedesk hanterar även eventuella problem
Dessutom ligger de i IT-Totals molnplattform och om så önskas även lokalt i våra datacenter så ni även sparar pengar på server- och storageresurser. Våra experter har koll licensieringsmodeller och hjälper er med era existerande CALS och/eller servicelicenser. Låt IT-Totals Servicedesk sköta hantering och övervakning av era applikationer 24x7. Ni betalar endast per användare och månad och kan skala upp eller ner tjänsten allteftersom användarpopulationen förändras. Vår Servicedesk hanterar även eventuella problem åt era användare och ni får på så sätt hjälp direkt utan att belasta er egen IT-avdelning.