Affärsnyttan med molntjänster

Här är en nyttig läsning som alla bör läsa!
Tänk om du kunde producera din IT flexiblare och till lägre kostnad än tidigare samtidigt som det skapade utrymme för att transformera IT-avdelningen till en affärsdrivande innovationspartner kapabel till att leverera konkurrensfördelar till din verksamhet. Tänk om du kunde inte bara sparar pengar men också förkorta leveransen av tjänster och innovation?

Tänk om du kunde skala ut din infrastruktur för att möta det ökade behovet av dina tjänster, utan att IT blir ett stopp för tillväxten i företaget? Tänk om du kunde med din verksamhet nå fler potentiella användare, på ett enklare sätt och på en större geografi?

För många beslutsfattare är detta några av de drivkrafter som gjort att man startat initiativ kring molntjänster.
Även om detaljerna varierar och kostnadsbesparingarna och fördelarna skiljer sig åt, visar det sig att många ”early adopters” ser fantastiska resultat. Time to market, innovation, kvalitetshöjning och flexibilitet är exempel på sådant som organisationer ofta talar om mer än själva kostnadsaspekten. Möjligheten att snabbt testa en idé eller ett koncept som tidigare var begränsat av långa ledtider på inköp av hårdvara eller konfiguration av servrar är nu enkelt och snabbt realiserbart. I de fall idén inte faller väl ut är det lika enkelt att plocka bort tjänsten.

Molnet beskrivs ofta som nästa stora generationsskifte inom IT-världen. Möjligheten att få IT levererad ”på kran” och endast betala för det man använder är för många beslutsfattare en dröm som håller på att realiseras.
Enligt Radar Groups undersökning så använder 40 procent av svenska verksamheter molnbaserade IT tjänster. Undersökningen baseras på 1400 företag.”